Lista comunicărilor emise de UE şi publicate Ón JO seria C, aferente sesiunilor Comitetului Sistemului armonizat

 

 

Nr. crt.

Sesiune Comitet Sistem armonizat

nr./dată

Comunicarea Comisiei UE:

JO seria C

nr./data

Link www.eur-lex

1

Sesiunea nr.17 din

apr-mai 1996

C 13/14.01.97

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1997/013/05&from=EN

2

Sesiunea nr.18 din nov. 1996

C 226/25.07.97

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1997/226/04&from=EN

3

Sesiunea nr.19 din apr. 1997

C 53/20.02.98

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1998/053/02&from=EN

4

Sesiunea nr. 20 din nov. 1997

C 194/20.06.98

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1998/194/03&from=EN

5

Sesiunea nr. 21 din mart. 1998

C 166/12.6.99

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999Y0612(01)&from=EN

6

Sesiunea nr. 22 din nov. 1998

C 274/28.9.99

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1999/274/06&from=EN

7

Sesiunea nr. 23 din mai 1999

C 44/17.02.00

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000Y0217(01)&from=EN

8

Sesiunea nr. 24 din oct. 1999

C 212/25.07.00

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000Y0725(02)&from=EN

9

Sesiunea nr. 25 din martie 2000

C 78/10.03.01

(conţine şi referiri la ses. 23)

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001XC0310(03)&qid=1400142196001&from=RO

10

Sesiunea nr. 26 din nov. 2000

C 202/18.07.01

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001XC0718(03)&qid=1400073764730&from=RO

11

Sesiunea nr. 27 din mai 2001

C 333/28.11.01

(conține și referiri la sesiunea 26 din nov. 2000)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001XC1128(03)&qid=1400073886595&from=RO

12

Sesiunea nr. 28 din nov. 2001

C 196/17.08.02

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002XC0817(02)&qid=1400142283772&from=RO

13

Sesiunea nr. 29 din mai 2002

C 34/13.02.03

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XC0213(03)&qid=1400142408715&from=RO

14

Sesiunea nr. 30 din nov. 2002

C 222/18.09.03

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003XC0918(01)&qid=1400142345712&from=RO

15

Sesiunea nr. 31 din mai 2003

C 42/18.02.04

(conține și referiri la sesiunile 25 din mart. 2000 și 27 din mai 2001)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0218(05)&qid=1400142492760&from=RO

16

Sesiunea nr. 32 din nov. 2003

C 204/12.08.04

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0812(01)&qid=1400142599038&from=RO

17

Sesiunea nr. 33 din mai 2004

C 320/24.12.04

(conține și referiri la sesiunile 31 și 32 din mai și nov. 2003)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC1224(02)&qid=1400146195449&from=RO

18

Sesiunea nr. 34 din sept. 2004

C 212/31.08.05

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0831(02)&qid=1400146434648&from=RO

19

Sesiunea nr. 35 din mart. 2005

C 73/25.03.06

(conține și referiri la sesiunea 34 din sept 2004)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC0325(04)&qid=1400146525893&from=RO

20

Sesiunea nr. 36 din sept. 2005

C 180/02.08.06

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC0802(05)&qid=1400146578325&from=RO

21

Sesiunea nr. 37 din mart. 2006

C 308/16.12.06

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC1216(03)&qid=1400146632086&from=RO

22

Sesiunea nr. 38 din oct. 2006

C 127/08.06.07

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007XC0608(03)&qid=1400146697848&from=RO

23

Sesiunea nr. 39 din mart. 2007

C 307/18.12.07

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007XC1218(01)&qid=1400146921856&from=RO

24

Sesiunea nr. 40 din sept. 2007

C 135/03.06.08

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC0603(01)&qid=1400147031442&from=RO

25

Sesiunea nr. 41 din mart. 2008

C 317/12.12.2008

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008XC1212(03)&rid=9

26

Sesiunea nr. 42 din oct. 2008

C 133/12.06.2009

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0612(01)&rid=72

 27

 

Sesiunea nr. 43 din mart. 2009

C 289/28.11.2009

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC1128(02)&rid=51

28

Sesiunea nr. 44 din oct. 2009

C 143/02.06.2010

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:143:0026:0026:RO:PDF

29

Sesiunea nr. 45 din mart. 2010

C333/10.12.2010

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC1210(03)&rid=1

30

Sesiunea nr. 46 din sept. 2010

C 174/15.06.2011

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0615(02)&rid=29

31

Sesiunea nr. 47 din mart. 2011

C 364/14.12.2011

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC1214(02)&rid=1

32

Sesiunea nr.48 din sept. 2011

C 175/19.06.2012

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0619(01)&rid=1

33

Sesiunea nr. 49 din mart. 2012

C 385/14.12.2012

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC1214(03)&rid=1

34

Sesiunea nr. 50 din sept. 2012

C 180/26.06.2013

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0626(01)&rid=1

35

Sesiunea nr. 51 din mart. 2013

C 355/05.12.2013

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC1205(01)&rid=1

36

Sesiunea nr. 52 din sept 2013

C 173/07.06.2014

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0607(01)&rid=2

37

Sesiunea nr. 53 din mart. 2014

C 352/07.10.2014

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC1007(01)&rid=3

38

Sesiunea nr. 54 din sept. 2014

C 111/01.04.2014

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0401(01)&rid=34

39

Sesiunea nr. 55 din mart. 2015

C 341/16.10.2015

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1016(01)&rid=3

40

Sesiunea nr. 56 din sept. 2015

C 119/05.04.2016

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0405(01)&rid=39

41

Sesiunea nr. 57 din mart. 2016

C 415/11.11.2016

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1111(01)&rid=44

42

Sesiunea nr. 57 din mart. 2016

C 484/24.12.2016

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1224(02)&rid=45

43

Sesiunea nr. 58 din sept. 2016

C 128/1/22.04.2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0422(01)&rid=2

44

Sesiunea nr. 59 din martie 2017

C 372/1/01.11.2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1101(01)&rid=1

45

Sesiunea nr. 60 din octombrie 2017

C 146/1/26.04.2018

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0426(01)&rid=1

46

Sesiunea nr. 61 din martiie 2018

C 385 /25.10.2019

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:385:FULL&from=SL

47

Sesiunea nr. 62 din septembrie 2018

C 124 /03.04.2019

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0403(01)&from=EN

48

Sesiunea nr. 63 din martie 2019

C 358/1/22.10.2019

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC1022(01)&rid=1

49

Sesiunea nr. 64 din septembrie 2019

C 142/1/30.4.2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0430(01)&rid=1