TARIC3 - Autoritatea Nationala a Vamilor
  Limba : RO  EN    

 Pagina principala      Contact      Ajutor      Intrebari frecvente     
 
Pagina principala
Navigare Tarif
Cautare text
Cautare zona geografica
Informatii aditionale
Calcul datorie vamala

Nota de subsol CD730

O substanță pentru care anexa XVII conține o restricție nu se importă decât în cazul în care îndeplinește condițiile restricției respective.

Acest lucru nu se aplică producerii, introducerii pe piață sau utilizării unei substanțe în cadrul cercetării și dezvoltării științifice. Anexa XVII specifică dacă restricția nu se aplică cercetării și dezvoltării orientate spre produse și procese, precum și cantitățile maxime exceptate.

Restricțiile nu se aplică utilizării substanțelor în produsele cosmetice, astfel cum sunt definite de Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (de abrogare a Directivei 76/768/CEE), în ceea ce privește restricțiile care abordează riscurile pentru sănătatea umană care intră în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv.
[Articolul 67 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006].
  
   Responsibilitate si drepturi de autor