TARIC3 - Autoritatea Nationala a Vamilor
  Limba : RO  EN    

 Pagina principala      Contact      Ajutor      Intrebari frecvente     
 
Pagina principala
Navigare Tarif
Cautare text
Cautare zona geografica
Informatii aditionale
Calcul datorie vamala

Nota de subsol CD333

Taxele autonome din Tariful vamal comun prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 pentru piese, componente și alte mărfuri de tipul celor care urmează a fi încorporate în aeronave și părți ale acestora sau utilizate pentru aeronave și părți ale acestora în cursul fabricării, reparării, întreținerii, reconstrucției, modificării sau transformării se suspendă.
Pentru a beneficia de suspendare, declarantul prezintă autorităților vamale un certificat de autorizare a dării în exploatare — Formularul AESA 1, astfel cum figurează în apendicele I la anexa I la Regulamentul (UE) nr. 748/2012, sau un certificat echivalent.
Certificatele care sunt considerate a fi echivalente cu certificatele de autorizare a dării în exploatare sunt enumerate în anexa II la Regulamentul (UE) 2018/1517.
  
   Responsibilitate si drepturi de autor