TARIC3 - Autoritatea Nationala a Vamilor
  Limba : RO  EN    

 Pagina principala      Contact      Ajutor      Intrebari frecvente     
 
Pagina principala
Navigare Tarif
Cautare text
Cautare zona geografica
Informatii aditionale
Calcul datorie vamala

<meta charset="UTF-8"/> <link rel="File-List" href="calchnatproc_RO_files/filelist.xml"/> <title>Coduri regimuri vamale extinse (coduri proceduri)
Tip taxa REGIM Baza legala REGIMURI VAMALE - A DOUA SUBDIVIZIUNE
Acciza A0A L227/2015 art.336 pct.18.ref.la regim vamal suspensiv,art.339,art.340,art.341,art.348 Garantare accize
Acciza A1A L227/2015 art.335,art.338-art.340,art.345,art.400(3) Plata accize armonizate (produse energetice si energie electrica, alcool si bauturi alcoolice, tutun prelucrat)
Acciza A1B L227/2015 art.439,338-art.340,art.345,art.400(3),440-441(3) Plata accize alte produse accizabile;nearmonizate
Acciza A1C L227/2015 art.395-399 art.400(3),440-441(3) Marfuri pentru care nu se datoreaza accize.Nu sunt produse accizabile.(Cod creat pentru procesare DV,caseta 31 subdiviziunea Regim aacize)
Acciza A2A L 227/2015, art. 395 alin.(1) lit.a) Scutire plata accize produse destinate utilizarii in contextul relatiilor consulare sau diplomatice
Acciza A2B L227/2015 , art. 395 alin.(1) lit.b) Scutire plata accize produse destinate utilizarii de catre organizatiile internationale, recunoscute ca atare de autoritatile publice din Rominia si de catre mem brii acestor organizatii, in limitele si in conditiile stabilite prin conventiile internationale privind instituirea acestor organizatii sau prin acordurile de sediu
Acciza A2C L227/2015, art.395 alin.(1) lit.c) Scutire plata accize produse destinate utilizarii de catre fortele armate ale oricarui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord (NATO), altul decit Rominia, pen tru uzul fortelor armate in cauza, pentru personalul civil insotitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora;
Acciza A2E L227/2015, art.395 alin.(1) lit.d), Scutire plata accize produse destinate utilizarii pentru consum in cadrul unui acord incheiat cu tari terte sau cu organizatii internationale, cu conditia ca acord ul in cauza sa fie permis ori autorizat in ceea ce priveste scutirea de la plata TVA.
Acciza A2F L227/2015, art. 398 Scutire plata accize pentru tutunul prelucrat, atunci cind este destinat in exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor.
Acciza A2G L227/2015 , art.397 Scutire plata accize pentru alcoolul etilic si alte produse alcoolice prevazute la art. 335 alin.(2) lit. a)
Acciza A2H L227/2015, art. 399(1) a), b) Scutire plata accize pentru produse energetice livrate in vederea utilizarii drept combustibil pentru aviatie, alta decit aviatia turistica in scop privat; pentru naviga tia in apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decit pentru navigatia ambarcatiunilor de agrement private; electricitatea produsa la bordul navelor.
Acciza A2M L227/2015 , art. 399(1) I) Scutire plata accize pentru produsele energetice, daca astfel de produse sunt obtinute din unul sau mai multe dintre produsele urmatoare:-produse cuprinse in codurile NC de la 1507 la 1518 inclusiv;produse cuprinse in codurile NC 38249055 si de la 38249080 la 38249099 inclusiv,pentru componentele lor produse din biomase;produse cuprinse in codurile NC22072000 si 29051100 care nu sunt de origine sintetica,produse obtinute din biomase,inclusiv produse cuprinse in codurile NC 4401 si 4402
Acciza A2N L227/2015 , art.1 (3) Daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care Rominia este parte, se aplica prevederea acelui tratat
Acciza A2O L30/08 Acord privind transportul aerian dintre CE si SUA, art. 11 alin.(1) Scutire plata accize pentru carburanti, lubrifianti, provizii de bord (alimente, bautura si alcool, tigari si alte produse d estinate comercializarii sau consumarii de catre pasageri in cantitati limitate in timpul zborului), pe baza de reciprocitate.
Acciza A2P L227/2015 art. 396 (2) Scutire plata accize pentru produsele furnizate la bordul unei aeronave sau al unei nave pe parcursul calatoriei pe cale aeriana ori maritima catre un teritoriu tert sau catre o tara terta
Acciza ALA L227/2015 art.362 Suspendare accize pentru plasare in antrepozit fiscal
Acciza ALB Legea 227/2015 art.411 Deplasarea produselor accizabile in regim suspensiv de accize dupa ce a fost pus in libera circulatie de un importator care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simp lificate eliberate de autoritatea competenta din Romania cu eliberare in consum in alt stat membru
Acciza ALG Suspendare de la garantarea accizelor in conditiile plasarii marfurilor in regim de destinatie finala
TVA V0A L227/2015, art. 293 (1) lit.m), Import pentru livrare in alt stat membru, garantare TVA.
TVA V1A L227/2015, art.285 Import de bunuri cu plata TVA
TVA V1C L227/2015 art.285 Incheiere regim vamal de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import
TVA V2A L227/2015,art.293 alin (1),lit.a,art.292 Importul de bunuri a caror livrare in Rominia este in orice situatie scutita de TVA in interiorul tarii;
TVA V2B L227/2015, art. 293 (1) lit. d) Import definitiv de bunuri care indeplinesc conditiile pt. scutire prevazute in Directiva 2009/132/CE a Consiliului de stabilire a domeniului de aplicare a art.143 b),c ) din Directiva 2006/112/CE,Directiva 2007/74/CE si Directiva 2006/79/CE a Consiliului
TVA V2C L 227/2015, art. 293 (1) lit. e) Import de bunuri, in regim diplomatic sau consular, al bunurilor scutite de taxe vamale; scutire de TVA
TVA V2D L227/2015,art.293 alin (1) lit.g Import de bunuri efectuat de organismele internationale,altele decit cele mentionate la lit.f, recunoscute ca atare de autoritatile publice din Rominia, precum si de m embrii acestora, in limitele si in conditiile stabilite de conventiile internationale de instituire a acestor organisme sau de acordurile de sediu; scutire TVA
TVA V2E L227/2015, art. 293 (1) lit.h) Import de bunuri efectuat de catre fortele armate ale statelor straine membre NATO, importul realizat de fortele Marii Britanii si ale Irlandei de Nord stabilite in insu la Cipru, conform Tratatului de infiintare a Republicii Cipru din 16 august 1960; scutire TVA
TVA V2F L227/2015, art. 293 (1) lit. i) Reimport de bunuri in Rominia, efectuat de persoana care a exportat bunurile in afara UE, daca bunurile se afla in aceeasi stare in care se aflau la momentul exportului si daca importul respectiv beneficiaza de scutire de taxe vamale.Scutire de TVA
TVA V2G L227/2015, art. 293 (1) lit. j) Reimport de bunuri, efectuat de persoana care a exportat bunurile in afara UE, pentru a fi supuse unor reparatii, transformari, adaptari, asamblari sau altor lucrari as upra bunurilor mobile corporale, cu conditia ca aceasta scutire sa fie limitata la valoarea bunurilor in momentul exportului acestora in afara UE. scutire de TVA
TVA V2H L227/2015, art. 293 (1) lit.kj) Import, efectuat in porturi de catre intreprinderi de pescuit maritim, de produse piscicole pescuite, neprelucrate sau dupa ce au fost conservate in vederea comercializ arii, dar inainte de livrare; scutire TVA.
TVA V2I L227/2015 art.293,alin.(1),lit.I) Import de gaz prin intermediul unui sistem de gaze naturale sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem ori importul de gaz introdus de pe o nava ce transpo rta gaz intr-un sistem de gaze naturale sau intr-o retea de conducte cu alimentare din amonte, importul de energie electrica, importul de energie termica ori agent frigorific prin intermediul retelelo r de incalzire sau racire; scutire TVA.
TVA V2J L227/2015, art. 293 (1) lit. n) Import de aur efectuat de Banca Nationala a Rominiei; scutire TVA.
TVA V2K L227/2015, art. 293 (1) lit. a), art. 294 (1) lit. i) pct. 1 Import de bunuri pentru livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, leasingul si inchirierea aeronavelor si intretinerea echipamentelo r incorporate sau utilizate pe aeronave; scutire TVA.
TVA V2L L227/2015, art. 293 (1) lit. a), art. 294 (1) lit. i) pct. 2 Import de bunuri pentru livrarea de carburanti si provizii destinate utilizarii pe aeronave; scutire de TVA.
TVA V2M L227/2015, art. 293 (1) lit. a), art. 294 (1) lit. h) pct. 1 Import de bunuri pentru livrarea, modificarea, repararea, intretinerea, navlosirea, leasingul si inchirierea de nave, precum si a echipamen telor incorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit; scutire de TVA.
TVA V2N L227/2015, art. 293 (1) lit.a), art. 294 (1) lit. h) pct. 2 Import de bunuri pentru livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, inclusiv pentru navele de razboi incadrate la codul NC 8906 10 00, care parasesc tara si se indreapta spre porturi straine unde vor fi ancorate, cu exceptia proviziilor la bordul navelor folosite pentru pescuitul de coasta,scutire TVA
TVA V2O L227/2015, art. 293 (1) lit. a), art. 295 (1) lit. a) pct. 7 Import de bunuri admise in apele teritoriale pentru a fi incorporate pe platforme de forare sau de productie, in scopul construirii, repa rarii, intretinerii, modificarii sau reutilarii acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de productie la continent; pentru alimentarea cu carburanti si aprovizionarea pl atformelor de forare sau de productie; scutire de TVA.
TVA V2P L227/2015, art. 313 (3) lit. a), art. 313 (1),a),b) Import de aur de investitii, sub forma de lingouri sau plachete acceptate/cotate pe pietele de metale pretioase, monede de aur; scutire de TVA.
TVA V2R L294/2007 art. 9 Import de bunuri in cadrul proiectelor NSIP; scutire TVA.
TVA V2S L227/2015 , art.1 (3) Daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care Rominia este parte, se aplica prevederea acelui tratat
TVA V2T L227/2015 art.293(1)d) coroborat cu art. 267art.1 (1)2 si art.2(2) O.M.F.P. 2220/2006 Import definitiv de bunuri care indeplinesc conditiile pentru scutire prevazute in Directiva 2009/132/CE a Consil iului de stabilire a domeniului de aplicare a art.143 b),c) din Directiva 2006/112/CE,Directiva 2007/74/CE si Directiva 2006/79/CE a Consiliului Import de bunuri din teritoriul in care nu se aplica re glementarile comunitare privind TVA sau accize ori ambele,altul decat teritoriul unei tari terte in care Directiva 2006/112/CE sau 92/12/CE ori ambele nu se aplica,scutire TVA
TVA V2U L227/2015,art.293 alin.(1),lit.f) Import de bunuri de catre CE,CEEA,BCE,BEI sau de catre organismele instituite de Comunitati carora li se aplica Protocolul din 8.04.1965 privind privilegiile si imuni tatile CE;scutire de TVA.
TVA V4A L227/2015 , art. 326 alin. (4), Import de bunuri cu certificat de aminare de la plata in vama a TVA
TVA VLA L227/2015, art. 285 alin. (3) Import de bunuri plasate intr-un regim vamal special, prevazut la art.295 alin.(1) lit. a) si d), faptul generator si exigibilitatea taxei intervin la data la care acest ea inceteaza a mai fi plasate intr-un astfel de regim; suspendare TVA.
TVA VLB L227/2015, art. 295 (1) lit. a) pct. 8, art. 295 (1) lit. e) Import de bunuri plasate in regim de antrepozit de TVA, suspendare TVA.
TVA VLC R(CEE) 2913/92 art.144 Punerea in libera circulatie a bunurilor plasate in admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import fara plata TVA-ului (TVA-ul achitat la momentul plasarii bunu rilor in regim suspensiv)(operatiuni incepute anterior datei de 01.01.2010)
TVA VLD L227/2015 art.285 coroborat cu R(CEE)2913/92 art.144 Punerea in lib.circ.sau plasarea sub un reg.suspensiv fara plata TVA a marfurilor care au fost plasate in reg.de adm.temporara cu exonerare partial a de dr.de import(TVA achitata la mom.plasarii mf.sub regim de admitere temporara cu exonerare partiala)incep.cu data de 01.07.2014
TVA VLG Suspendare de la garantarea TVA in conditiile plasarii marfurilor in regim de destinatie finala
TVA VLH Suspendare de la obligatia garantarii TVA pentru marfuri care fac obiectul unei livrari scutite de TVA catre un alt stat membru introduse de operatori economici autorizati care sunt inregistrati in Ro mania in scopuri de TVA art.7 alin.(1) si (2) OMFP 4121/2015
Taxa vamala 0AA Garantare 100% a taxelor la import a caror plata a fost amanata - art.110-111 din Reg.UE nr.952/2013
Taxa vamala 0AB Garantare 30% a taxelor la import a caror plata a fost amanata - art.110-111 din Reg.UE nr.952/2013
Taxa vamala 0T0 R(UE) 952/2013 Art. 89 alin. (2) Garantare taxe vamale
Taxa vamala 1A1 R(UE) 2015/2446 art. 206 alin. (3) Inchidere admitere temporara cu exonerare partiala; plata taxe vamale
Taxa vamala 1B1 R(UE) 952/2013 Art. 203 Marfuri neunionale reintroduse dupa ce au fost exportate initial dar care nu indeplinesc conditiile de la art. 203 din Cod, plata taxe vamale
Taxa vamala 1B5 R(UE) 952/2013 Plata taxe vamale pentru produse prelucrate care rezulta din regimul de perfectionare pasiva sau pentru produse de inlocuire al caror cuantum se calculeaza pe baza costului operatiunii de prelucrare executate in afara UE
Taxa vamala 1F1 R(CE) 2286/2003, Anexa 38 Introducerea in consum de marfuri in cadrul schimburilor intre Comunitate si celelalte tari cu care aceasta a stabilit o uniune vamala.(regimul 49) ; plata drepturi vamale
Taxa vamala 1G1 R(CEE) 2913/92 art.135 plata taxe vamale pt. produse aflate in aceeasi stare/produse in stadii intermediare de transformare sub control vamal, elemente de taxare de la momentul plasarii sub regin TCV
Taxa vamala 1H1 R(CEE) 2454/93 art.551 plata taxe vamale pt. marfuri transformate, elemente de taxare de la momentul PLC
Taxa vamala 1I1 R(UE) 952/2013 Art. 77 Plata taxe vamale
Taxa vamala 1J1 R(CEE) 2454/93 art.525 alin. (2) lit. a) Plata taxa vamala,elemente de taxare de la momentul PLC, in cazul in care declarantul a solicitat prin cererea de autorizare a regimului de antrepozit vamal si autoritatea vamala a acceptat aceasta solicitare prin mentionarea in autorizatie.
Taxa vamala 1K1 Art.85 alin.(1) din R(UE) nr.952/2013 Plata taxe vamale
Taxa vamala 2A1 H.G. 707/2006 art.616 Scutire taxe vamale acordata, in conditiile stabilite prin conventiile internationale la care Rominia este parte si pe baza de reciprocitate, bunurilor destinate uzului oficial a l misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, si folosintei personale a membrilor cu statut diplomatic, si a membrilor familiilor lor; si respectiv a membrilor personalului administrativ, tehnic, s i de serviciu al misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, si a membrilor familiilor lor, cu ocazia instalarii
Taxa vamala 2B1 Legea 23/1996 art. XI Scutire taxe vamale pentru echipament, cantitati rezonabile de provizii, materiale sau alte bunuri destinate uzului exclusiv al acestei forte si, in cazul in care acest lucru est e permis de catre statul primitor, pentru uzul componentei civile si al membrilor de familie ai acestora; certificat; efectele personale ale membrilor fortei sau al unei componente civile, si mobilier ul personal pe durata misiunii; carburantii, lubrifiantii destinati uzului autovehiculelor, aeronavelor si navelor fortei sau componentei civile .
Taxa vamala 2C1 R (CEE) nr. 2913/92 art. 185 Scutire de drepturi de import pentru marfuri comunitare , care dupa ce au fost exportate sunt reintroduse pe teritoriul vamal al Comunitatii si puse in libera circulatie i n decursul a trei ani
Taxa vamala 2D1 R(CE) nr. 1186/2009 art.128(1) lit.a) Scutire taxe conform Conventiei de la Viena privind relatiile diplomatice din 18 aprilie 1961, Conventiei de la Viena privind relatiile consulare din 24 aprilie 1 963 sau altor conventii consulare sau Conventiei de la New York din 16 decembrie 1969 privind misiunile speciale)
Taxa vamala 2E1 R(CE) 150/2003, art.2 Suspendare taxe vamale pentru armamente si echipamente militare; controlul destinatiei finale
Taxa vamala 2F1 Legea 294/2007, art. 10 Bunurile destinate realizarii proiectelor NSIP in Rominia sunt scutite de taxe vamale.
Taxa vamala 2G1 Legea 30/2008, art. 11 pct.1 si 2 Scutire taxe vamale pentru echipament, carburanti, lubrifianti, consumabilele de natura tehnica, piese de schimb (inclusiv motoare), proviziile de bord (inclusiv, da r nelimitindu-se la alimente, bautura si alcool, tigari si alte produse destinate comercializarii sau consumarii de catre pasageri in cantitati limitate in timpul zborului) si alte articole destinate sa fie folosite doar in raport cu exploatarea sau serviciile aeronavei care efectueaza transporturi aeriene internationale.
Taxa vamala 2H1 Regulamentul 952/2013 art. 89 alin. (8) lit. c) Cazuri in care nu se solicita constituirea unei garantii pentru marfuri plasate sub regim de admitere temporara
Taxa vamala 2J1 R(CEE) 2913/92, art. 185 Scutire de drepturi de import pentru marfuri in retur, dar plasate intr-un antrepozit, altul decit antrepozitul vamal;
Taxa vamala 2K1 R(CE) 2286/2003, Anexa 38 Introducerea in consum de marfuri comunitare in cadrul schimburilor intre partile din cadrul teritoriului vamal al Comunitatii carora li se aplica prevederile Directivei 2006 /112/CE si parti din cadrul acestui teritoriu carora nu li se aplica aceste prevederi sau in cadrul schimburilor intre parti din cadrul acestui teritoriu unde nu se aplica aceste prevederi. (regimul 4 9)
Taxa vamala 2O1 Regulamentul 952/2013 art. 1(3) si Regulamentul delegat 2015/2446 art. 114 (regimul 49) Introducerea in consum a marfurilor unionale in cadrul schimburilor comerciale cu teritoriile fiscale speciale
Taxa vamala 2P1 R(CEE) nr. 2658/87, Anexa 1 modificata, Titlul II lit.B Aeronave civile, produse destinate utilizarii si includerii in aeronave civile, aparate la sol;controlul destinatiei finale; scutire plata taxe vamale
Taxa vamala 2Q1 Art.8 din acordul privind privileg.si imunitatile Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, aplicarea garantiilor in cadrul tratat.cu privire la neproliferarea armelor nucleare- scutire taxe vam ale
Taxa vamala 2R1 R(UE) nr.2018/581 Piese, componente si alte marfuridestinate a fi incorporate sau utilizate la aeronavele civile,certificat de navigabilitate,scutire plata taxe vamale
Taxa vamala 2S1 R(CE) nr. 3050/95 Produse destinate constructiei, intretinerii si repararii aeronavelor, cu o greutate mai mare de 2000 kg; controlul destinatiei finale; scutire plata taxe vamale
Taxa vamala 2T1 Regulamentul (UE) 952/2013 art. 223 alin. (2) lit. c) Punere in consum de marfuri echivalente in cazul perfectionarii active
Taxa vamala 2U1 Produse scutite de la plata taxelor suplimentare pentru care importatorii demonstreaza ca indeplinesc conditiile prevazute la art.4 din Regulamentul (UE) 2018/724
Taxa vamala 2U2 Produse scutite de la plata taxelor suplimentare (de salvgardare) pentru care importatorii demonstreaza ca indeplinesc conditiile prev.la art.4 din reg (UE) 2018/1013
Taxa vamala 2X1 Regulamentul (UE) 952/2013 art. 267 Nu se aplica taxe la export in prezent
Taxa vamala 3A1 OMFP 2243/2007, Anexa art.1 lit.a) Aprobare scutire de la garantarea taxelor vamale obtinuta inainte de 01.05.2016 pentru marfuri plasate in regim vamal de perfectionare activa in sistem cu suspendare , conform art. 114 pct.1 lit.a) din R(CEE)nr.2913/92; scutire garantare taxe vamale
Taxa vamala 3B1 OMFP 2243/2007,Anexa art.1 lit.b) Aprobare scutire de la garantarea taxelor vamale obtinuta inainte de 01.05.2016 pentru marfurile clasificate la pozitiile tarifare 2709.00, 2710, 2711, 2901, 2902, 29 05, 2914, 2523, 2935.00, 2936, 2937, 2938,2939, 2940.00.00, 2941, cap.30, precum si produsele de catering destinate servirii mesei in avion, plasate in regim vamal de antrepozit conform art. 98 din Re gulamentul (CEE) nr. 2913/92; scutire garantare taxe vamale
Taxa vamala 3C1 O.M.F.P. 2243/2007 Anexa art.1 lit.d) Aprobare scutire de la garantarea taxelor vamale obtinuta inainte de 01.05.2016 pentru marfurile introduse in zonele libere si antrepozite libere, plasate in regi m vamal de perfectionare activa in sistem cu suspendare, transformare sub control vamal, conform art. 173 lit.c) si d) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92; scutire garantare taxe vamale
Taxa vamala 3D1 R(UE) 952/2013 art. 89 alin.(2) lit.b) Autorizatie emisa de alt Stat Membru si unde s-a constituit o garantie de taxe vamale care poate fi utilizata in mai multe SM
Taxa vamala 3E1 R(UE) 952/2013 art. 89 alin.(7) Autoritati publice; exonerare garantare taxe vamale
Taxa vamala 3FG Produse siderurgice pentru care nu este necesara prezentarea documentului de supraveghere, exceptate de la plata taxelor vamale
Taxa vamala 3X1 Reimport de produse suderurgice pentru care nu este necesara prezentarea documentului de supraveghere
Taxa vamala 3XX Produse siderurgice pentru care nu este necesara prezentarea documentului de supraveghere
Taxa vamala A01 Marfuri plasate sub un regim PA dupa exportul anticipat al produselor transformate obtinute din lapte sau produse lactate
Taxa vamala A02 Marfuri plasate sub un regim PA care urmeaza sa fie folosite in scopuri militare in strainatate
Taxa vamala A03 Marfuri plasate sub un regim PA care urmeaza sa fie reexportate catre platoul continental
Taxa vamala A04 Marfuri plasate sub un regim PA (numai TVA)
Taxa vamala A05 Marfuri plasate sub un regim PA (numai TVA) care urmeaza sa fie reexportate catre platoul continental
Taxa vamala A08 Marfuri plasate sub un regim PA fara suspendarea accizelor
Taxa vamala A51 Produse transformate obținute din lapte sau produse lactate
Taxa vamala A52 Produse transformate plasate sub un regim PA numai TVA
Taxa vamala A53 Produse transformate plasate sub un regim PA care urmeaza sa fie folosite in scopuri militare in strainatate
Taxa vamala B01 Produse transformate reintroduse in statul membru in care au fost achitate taxele
Taxa vamala B02 Produse transformate reintroduse dupa reparare sub garanție
Taxa vamala B03 Produse transformate reintroduse dupa inlocuire sub garanție
Taxa vamala B04 Produse transformate reintroduse dupa PP și suspendare a TVA in caz de destinație finala
Taxa vamala B07 Importul prealabil de produse transformate in cadrul regimului de perfecționare pasiva.
Taxa vamala B51 Marfuri importate pentru PA exportate pentru reparare sub PP
Taxa vamala B52 Marfuri importate pentru PA exportate pentru inlocuire sub garanție
Taxa vamala B53 PP in temeiul acordurilor cu țarile terțe, eventual combinate cu PP TVA
Taxa vamala B54 Numai PP TVA
Taxa vamala C01 Bunuri personale aparținind persoanelor fizice care iși transfera reședința obișnuita in Uniune art.3 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C02 Trusouri și obiecte de uz gospodaresc importate cu ocazia casatoriei -art.12.1 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C03 Cadouri oferite in mod obișnuit cu ocazia casatoriei art.12.2 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C04 Bunuri personale dobandite pe cale succesorala-art.17 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C06 Uniforme, rechizite și obiecte de uz gospodaresc pentru elevi și studenți -art.21 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C07 Trimiteri cu valoare neglijabila art.23 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C08 Marfuri care fac obiectul unor trimiteri de la o persoana particulara la alta -art.25 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C09 Bunuri de capital și alte echipamente importate cu ocazia unui transfer de activitați dintr-o țara terța in Uniune art.28 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C10 Bunuri de capital și alte echipamente care aparțin unor persoane care exercita o profesie liberala, precum și unor persoane juridice care exercita o activitate nonprofit -art.34 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C11 Materiale cu caracter educativ, științific și cultural; instrumente și aparate științifice, așa cum sunt enumerate in anexa I -art.42 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C12 Materiale cu caracter educativ, științific și cultural; instrumente și aparate științifice, așa cum sunt enumerate in anexa II -art.43 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C13 Materiale cu caracter educativ, științific și cultural; instrumente și aparate științifice importate exclusiv in scopuri necomerciale (inclusiv piese de schimb, componente, accesorii și unelte) art.4 4-45 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C14 Echipamente importate in scopuri necomerciale de catre sau pentru o unitate sau un organism de cercetare științifica cu sediul in afara Uniunii art.51 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C15 Animale de laborator și substanțe biologice sau chimice destinate cercetarii art.53 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C16 Substanțe terapeutice de origine umana și reactivi folosiți pentru stabilirea grupelor sanguine și a tipului de țesut art.54 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C17 Instrumente și aparate pentru cercetarea medicala, necesare stabilirii diagnosticelor sau realizarii unor tratamente medicale art.57 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C18 Substanțe de referința pentru controlul calitații medicamentelor art.59 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C19 Produse farmaceutice utilizate cu ocazia evenimentelor sportive internaționale art.60 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C20 Bunuri pt. organizatii de binefacere sau filantropice art.61 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C21 Articole din anexa III destinate nevazatorilor art.66 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C22 Articole din anexa IV destinate nevazatorilor, importate de persoanele nevazatoare inseși pentru uzul propriu (inclusiv piese de schimb, componente, accesorii și unelte). Art.67.1a) si 2 R(CEE)nr. 118 6/09
Taxa vamala C23 Articole din anexa IV destinate nevazatorilor, importate de anumite instituții sau organizații (inclusiv piese de schimb, componente, accesorii și unelte) art.67.1b) si 2 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C24 Articole din anexa IV destinate altor persoane cu handicap (altele decit persoanele nevazatoare) importate chiar de catre persoanele cu handicap pentru uzul propriu (inclusiv piese de schimb, componen te, accesorii și unelte) art.68.1a) si 2 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C25 Articole din anexa IV destinate altor persoane cu handicap (altele decit persoanele nevazatoare) importate de anumite instituții sau organizații (inclusiv piese de schimb, componente, accesorii și une lte) art.68.1b) si 2 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C26 Marfuri importate pentru ajutorarea victimelor unor dezastre art.74 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C27 Decoratii onorifice sau premii art.81 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C28 Cadouri primite in cadrul relatiilor internat.art.82 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C29 Bunuri destinate folosirii de catre monarhi sau sefi de state art.85 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C30 Eșantioane de marfuri cu valoare nesemnificativa importate pentru promoții comerciale art.86 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C31 Broșuri și articole cu caracter publicitar importate pentru promoții comerciale art.87-89 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C32 Prod.folosite sau consumate la un targ comercial sau o alta manifestare similara art.90 Reg1186/2009
Taxa vamala C33 Marfuri importate pentru studii, analize sau testari art. 95 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C34 Trimiteri catre organizații competente in domeniul protecției drepturilor de autor sau al protecției proprietații industriale și comerciale art. 102 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C35 Documentatie cu caracter turistic art.103 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C36 Documente si articole diverse art.104 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C37 Materiale auxiliare pt.arimarea si protectia marfurilor in timpul transportului art.105 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C38 Paie,furaje si alimente necesare animalelor in timpul transportarii lor art.106 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C39 Carburanti si lubrifianti prezenti la bordul vehiculelor cu motor terestre si in containerele cu destinatii speciale art.107 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C40 Materiale pt.cimitire si monumente comemorative ale victimelor de razboi art.112 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C41 Sicrie,urne funerare si articole de ornament art.113 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C51 Animale domestice exp.cu ocazia unui transfer de activitati agricole din UE intr-o tara terta art.115 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala C52 Furaje si alimente care insotesc animale pe durata exportului acestora art.121 R(CEE)nr. 1186/09
Taxa vamala D01 Paleții art. 208 si 209 R 2015/2446
Taxa vamala D02 Containere art. 210 si 211 R 2015/2446
Taxa vamala D03 Mijloacele de transport art. 212 R 2015/2446
Taxa vamala D04 Efecte personale și marfuri destinate utilizarii in cadrul unei activitați sportive importate de calatori art. 219 R 2015/2446
Taxa vamala D05 Material pentru bunastarea marinarilor art. 220 R 2015/2446
Taxa vamala D06 Materiale folosite in lupta impotriva efectelor catastrofelor art. 221 R 2015/2446
Taxa vamala D07 Echipamente medicale, chirurgicale și de laborator art. 222 R 2015/2446
Taxa vamala D08 Animale art. 223 R 2015/2446
Taxa vamala D09 Marfuri pentru activitați tradiționale in zona de frontiera art. 224 R 2015/2446
Taxa vamala D10 Suporturi de sunet, imagine sau date art. 225 R 2015/2446
Taxa vamala D11 ateriale publicitare art. 225 R 2015/2446
Taxa vamala D12 Echipamente profesionale art. 226 R 2015/2446
Taxa vamala D13 Materiale pedagogice și echipamente științifice art. 227 R 2015/2446
Taxa vamala D14 Ambalaje, pline art. 228 R 2015/2446
Taxa vamala D15 Ambalaje, goale art. 228 R 2015/2446
Taxa vamala D16 Forme, matrițe, calapoade, desene, schițe, instrumente de masurare, verificare și testare și alte articole similare art. 229 R 2015/2446
Taxa vamala D17 Unelte și instrumente speciale art. 230 R 2015/2446
Taxa vamala D18 Marfuri care urmeaza sa fie testate art. 231 litera a) R 2015/2446
Taxa vamala D19 Marfuri importate in cadrul unui contract de vinzare sub rezerva unei testari cu rezultate satisfacatoare art. 231 litera b) R 2015/2446
Taxa vamala D20 Marfuri folosite pentru efectuarea testarilor art. art. 231 litera c) R 2015/2446
Taxa vamala D21 Eșantioane art. 232 R 2015/2446
Taxa vamala D22 Mijloace de inlocuire pentru producție art. 233 R 2015/2446
Taxa vamala D23 Marfuri care urmeaza sa fie expuse sau folosite cu ocazia unor evenimente deschise publicului larg art. 234 alineatul (1) R 2015/2446
Taxa vamala D24 Expediere cu posibilitate de returnare (șase luni) art. 234 alineatul (2) R 2015/2446
Taxa vamala D25 Obiecte de arta sau de colecție și antichitați art. 234 alineatul (3) litera a) R 2015/2446
Taxa vamala D26 Marfuri importate in vederea vinzarii prin licitațieart. 234 alineatul (3) litera b) R 2015/2446
Taxa vamala D27 Piese de schimb, accesorii și echipamente art. 235 R 2015/2446
Taxa vamala D28 Marfuri importate in situații speciale fara incidența in plan economicart. 236 litera b) R 2015/2446
Taxa vamala D29 Marfuri importate cu titlu ocazional pentru o perioada care nu depașește trei luni art.236 litera a) R 2015/2446
Taxa vamala D51 Admitere temporara cu scutire parțiala de taxe la import art. 206 R 2015/2446
Taxa vamala E01 Aplicarea prețului unitar pentru determinarea valorii in vama a anumitor marfuri perisabile [articolul 74 alineatul (2) litera (c) din cod și articolul 142 alineatul (6)] din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2447
Taxa vamala E02 Valori forfetare la import (de ex.:Regulamentul(UE)nr.543/2011)
Taxa vamala E51 Produse agricole pentru care se solicita o restituire, care face obiectul unui certificat de export (marfuri incluse in anexa I).
Taxa vamala E52 Produse agricole pentru care se solicita o restituire, care nu necesita un certificat de export (marfurile incluse in anexa I).
Taxa vamala E53 Produse agricole exportate in cantitați mici pentru care se solicita o restituire, care nu necesita un certificat de export (marfuri incluse in anexa I).
Taxa vamala E61 Produse agricole pentru care se solicita o restituire, in baza unui certificat de restituire (marfuri neincluse in anexa I).
Taxa vamala E62 Produse agricole pentru care se solicita o restituire, care nu necesita un certificat de restituire (marfuri neincluse in anexa I).
Taxa vamala E63 Produse agricole exportate in cantitați mici pentru care se solicita o restituire, fara certificat de restituire (marfuri neincluse in anexa I).
Taxa vamala E71 Produse agricole exportate in cantitați mici pentru care se solicita o restituire și de care nu se ține seama la calcularea ratelor minime de control.
Taxa vamala F01 Scutire de taxe la import pentru marfuri reintroduse (articolul 203 din cod)
Taxa vamala F02 Scutire de taxe la import pentru marfuri reintroduse [situații speciale prevazute la articolul 159 din [Regulamentul delegat (UE) 2015/2446: marfuri agricole]
Taxa vamala F03 Scutire de taxe la import pentru marfuri reintroduse [situații speciale prevazute la articolul 158 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446: reparație sau readucere in stare buna]
Taxa vamala F04 Produse transformate reintroduse in Uniune dupa ce au fost exportate sau reexportate [articolul 205 alineatul (1) din Cod]
Taxa vamala F06 O mișcare de marfuri accizabile in regim suspensiv de accize de la locul de import in conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/118/CE.
Taxa vamala F11 Transf.sub ctrl.vam.daca s-au indepl.cond.ec(art.552alin.1 prim.parag.
Taxa vamala F21 Scutire de taxe de import pentru produsele de pescuit maritim și pentru alte produse care provin din marile teritoriale ale unei țari terțe cu vapoare inmatriculate sau inregistrate intr-un stat membr u și sub pavilionul statului respectiv
Taxa vamala F22 Scutire de taxe la import pentru produsele obținute din produse de pescuit maritim și din alte produse care provin din marile teritoriale ale unei țari terțe la bordul unor nave-fabrica inmatriculate sau inregistrate intr-un stat membru și sub pavilionul statului respectiv
Taxa vamala F31 Marfuri care, aflindu-se sub regim de perfecționare pasiva, sunt plasate sub un regim de antrepozit fara suspendarea accizelor
Taxa vamala F32 Marfuri care, aflindu-se sub regim de perfecționare activa, sunt plasate sub un regim de antrepozit fara suspendarea accizelor
Taxa vamala F34 Marfuri care, dupa ce s-au aflat sub regim cu destinație finala, sunt plasate sub regim de antrepozit fara suspendarea accizelor
Taxa vamala F41 Punere in libera circulație a marfurilor care sunt folosite in cadrul unor evenimente sau vinzari, plasate sub regimul de admitere temporara, prin folosirea elementelor de calcul care se aplica acesto r marfuri in momentul acceptarii declarației pentru punerea in libera circulație
Taxa vamala F44 Punerea in libera circulație a produselor transformate in cazul in care calculul cuantumului taxelor la import se face in conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod.
Taxa vamala F51 Export cu utilizare in domeniul militar
Taxa vamala F61 Aprovizionare
Taxa vamala F62 Aprovizionare cu marfuri care pot beneficia de restituiri
Taxa vamala F63 Plasare in antrepozit de aprovizionare [articolele 37-40 din Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al Comisiei]
Taxa vamala F64 Scoatere dintr-un antrepozit de aprovizionare a unor marfuri care urmeaza sa fie folosite pt aprovizionare

204 rows selected.

  
   Responsibilitate si drepturi de autor