TARIC3 - Autoritatea Nationala a Vamilor
  Limba : RO  EN    

 Pagina principala      Contact      Ajutor      Intrebari frecvente     
 
Pagina principala
Navigare Tarif
Cautare text
Cautare zona geografica
Informatii aditionale
Calcul datorie vamala

<link rel="File-List" href="calcheuproc_RO_files/filelist.xml"/> <title>Coduri regimuri vamale extinse (coduri proceduri)

CORELARE REGIMURI VAMALE (rubrica 37): PRIMA SUBDIVIZIUNE - A DOUA SUBDIVIZIUNE

PROCEDURI SUSPENSIVE

Regim 37a Descriere A doua Subdiviziune
5100 Plasare sub regim de PAS 0T0;3A1;3E1;A01;A02;A03;A04;A05;A08;A0A; F04;VLA
5111 Plasare in PAS a prod. comp. din mf. echiv. in PAS. Incheierea regimului 0T0;3A1;A01;A0A;VLA
5121 Plasare in PAS a mf aflate anterior PP (compl. primei op. de PA )cf.art.145-161 Cod 0T0;3A1;A01;A02;A03;A04;A05;A08;A0A;F04; VLA
5141 Plasare in PAS a marfurilor aflate anterior in regim de PAR 0T0;3A1;A01;A02;A03;A04;A05;A08;A0A;F04; VLA
5151 Transfer de la un titular la un alt titular de marfuri in PAS 0T0;3A1;A01;A02;A03;A04;A05;A08;A0A;F04; VLA
5153 Plasare in PAS a marfurilor aflate anterior in admitere temporara 0T0;3A1;A01;A02;A03;A04;A05;A08;A0A;F04; VLA
5154 Plasare PAS a marfurilor aflate anterior in PAS in alt SM( fara PLC pe tritoriul sau) 0T0;3A1;A01;A02;A03;A04;A05;A08;A0A;F04; VLA
5171 Plasare in PAS a marfurilor aflate anterior in regim de AV 0T0;3A1;A01;A02;A03;A04;A05;A08;A0A;F04; VLA
5191 Plasare sub PAS a marfurilor plasate anterior sub regim de TCV 0T0;3A1;A01;A02;A03;A04;A05;A08;A0A;F04; VLA
5192 Plasare sub PAS a marfurilor plasate anterior in regim TCV in alt SM (fara mf.PLC terit.) 0T0;3A1;A01;A02;A03;A04;A05;A08;A0A;F04; VLA
5300 Plasare sub regim de admitere temporara 0T0;2H1;A0A;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07; D08;D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D16;D17; D18;D19;D20;D21;D22;D23;D24;D25;D26;D27; D28;D29;D51;VLA
5341 Import in regim de admitere temporara a marfurilor aflate anterior in PAR  
5351 Plasare sub reg.adm.temp.a mf.aflate anter.in PAS 2H1;A0A;D01;D02;D03;D05;D06;D07;D10;D11; D12;D13;D15;D16;D17;D18;D19;D20;D21;D22; D23;D24;D25;D26;D27;D28;D29;D51;VLA
5353 Transfer de la un titular la un alt titular in reg.de AT 2H1;A0A;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07;D08; D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D16;D17;D18; D19;D20;D21;D22;D23;D24;D25;D26;D27;D28; D29;D51;VLA
5354 Plasare sub regim de admitere temporara a marfurilor ant. regim PAS in alt SM 2H1;A0A;D01;D02;D03;D05;D06;D07;D10;D11; D12;D13;D15;D16;D17;D18;D19;D20;D21;D22; D23;D24;D25;D26;D27;D28;D29;D51;VLA
5371 Import in admitere temporara a marfurilor anterior sub regim AV 2H1;A0A;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07;D08; D09;D10;D11;D12;D13;D14;D15;D16;D17;D18; D19;D20;D21;D22;D23;D24;D25;D26;D27;D28; D29;D51;VLA
5391 Import in regim de admitere temporara a marfurilor plasate in TCV 2H1;A0A;D01;D02;D03;D05;D06;D07;D10;D11; D12;D13;D15;D16;D17;D18;D19;D20;D21;D22; D23;D24;D25;D26;D27;D28;D29;D51;VLA
5392 Import in regim de adm temp a mf plaste in TCV in alt stat membru 2H1;A0A;D01;D02;D03;D05;D06;D07;D10;D11; D12;D13;D15;D16;D17;D18;D19;D20;D21;D22; D23;D24;D25;D26;D27;D28;D29;D51;VLA
7100 Plasare de marfuri in regim de antrepozit vamal 0T0;3B1;3D1;A0A;VLA
7101 Plasare de marfuri in regim de antrepozit vamal a mf PLC si reexpediate in cadrul schimburilor intre CE si tari cu care UE are Uniune Vamala 0T0;A0A;F31;F32;F34;VLA
7110 Plasare de marfuri in regim de antrepozit vamal a mf.exp definitiv 0T0;A0A;F31;F32;F34;VLA
7121 Plasare sub reg de antrepozit vamal aflate anterior in PP 0T0;3B1;A0A;F31;F32;F34;VLA
7123 Plasare de marfuri in regim de antrepozit vamal anterior regim de export temporar 0T0;3B1;A0A;F31;F32;F34;VLA
7140 Plasare de marfuri in regim de antrepozit vamal anterior punerii in consum si punere in libera circ ulatie de mf. nu fac obiectul scutirii de TVA 0T0;3B1;A0A;F31;F32;F34;VLA
7141 Plasare de marfuri in regim de antrepozit vamal , aflate anterior sub reg.PAR 0T0;A0A;F31;F32;F34;VLA
7142 Plasare marfuri regim antrepozit vamal. (cu sc.TVA pt.liv.alt st.mb) anterior punerii in libera circ ulatie 0T0;A0A;F31;F32;F34;VLA
7145 Plasare marfuri regim antrepozit vamal anterior punerii in libera circulatie si pun.cons.fie de TVA fie de accize si plasate in regim de antrep fiscal 0T0;A0A;F31;F32;F34;VLA
7151 Plasare de marfuri sub regim antrep vamal aflate anterior sub regim PAS 0T0;3B1;3D1;A0A;F31;F32;F34;VLA
7153 Plasare de marfuri sub regim de antrep vamal aflate anterior sub reg.de adm temporara 0T0;3B1;A0A;F31;F32;F34;VLA
7154 Plasare de marfuri sub regim de antrep vamal aflate anterior in PAS in alt SM (fara ca mf.PLC) 0T0;A0A;F31;F32;F34;VLA
7171 Transfer de la un titular la altul de marfuri aflate in antrepozit vamal 0T0;3B1;3D1;A0A;F31;F32;F34;VLA
7191 Plasare de marfuri sub regim de antrep vamal aflate anterior in regim de TVC 0T0;3B1;A0A;F31;F32;F34;VLA
7192 Plasare de marfuri sub regim de antrep vamal aflate anterior in TVC in alt SM 0T0;3B1;A0A;F31;F32;F34;VLA

33 rows selected.

PROCEDURI EXPORT

Regim 37a Descriere A doua Subdiviziune
1000 Export definitiv 2X1;C51;C52;E51;E52;E53;E61;E62;E63;E71; F51;F61;F62
1001 Incheiere export definitiv marfuri puse in libera circulatie in cadrul sch. intre parti terit.UE - DIR. 2006/112/CE 2X1;C52;F51;F61
1007 Export definitiv de marfuri puse in libera circulatie, plasate in regimul de antrepozit, altul deci t AV 2X1;F61
1040 Export definitiv de marfuri introduse in consum cu PLC 2X1
1041 Export definitiv de PC rezultate din importul de marfuri in PAR 2X1;E51;E52;E53;E61;E62;E63;F61
1042 Export definitiv de marfuri PLC livrate intr-un alt stat membru 2X1
1045 Export definitiv de marfuri PLC si plasate in antrepozit fiscal 2X1;F61
1100 Export de produse compensatoare obtinute din PAS 2X1;A51;A52;A53;F51
2100 Export temporar in cadrul regimului de PP B53;B54
2101 Export temporar PP a marfurilor puse anterior in libera circulatie si expediate in cadrul schimburil or UE - DIR. 2006/112/CE B53;B54
2107 Export temporar PP a marfurilor puse anterior in libera circulatie si plasate in regim de antrepozit ,.altul decat AV B53;B54
2141 Export temporar in cadrul PP (compl. unei operat. de PAR) B51;B52;B53;B54
2145 Export temporar in regim de PP a marfurilor anterior au fost puse in libera circulatie si consum de TVA/ACC si plasate in antrepozit fiscal B53;B54
2148 Export temporar in regim PP, cu mentiunea produse de inlocuire in PP, anterior puse in libera circul atie B53;B54
2151 Export temporar.in cadrul PP (compl. unei operat.de PAS) B51;B52;B53;B54
2154 Export temporar PP a marfurilor aflate in PAS intr-un alt SM B51;B52;B53;B54
2300 Export temporar in vederea returnarii ulterioare in aceeasi stare 2X1;F51
2307 Export temporar in vederea retur ulterior de mf. puse in libera circulatie si simult.plas.reg.antrp. altul regAV 2X1
2345 Export temporar in vederea returului, de marfuri puse in libera circulatie plasate in regim de AF 2X1
3141 Reexport mf.ce au fost ant.puse consum PC mf.plas.reg.PAR. 2X1;E51;E52;E53;E61;E62;E63;F61;F62;F63
3151 Reexport de marfuri sau de PC rezultate PAS 2X1;E51;E52;E53;E61;E62;E63;F61
3153 Reexport de marf.din admitere temporara 2X1;E51;E52;E53;E61;E62;E63;F61;F62;F63
3154 Reexport mf.plas ant.reg. PAS derulat in alt stat membru 2X1;E51;E52;E53;E61;E62;E63;F61;F62;F63
3171 Reexport de marfuri plasate anterior sub regim de antrepozit vamal 2X1;F61
3191 Reexport de mf.sau de prod. transf. sub control vamal 2X1;F61
3192 Reexport mf./prod.ant.trans.sub ctrl.vamal alt stat membru 2X1;F61

26 rows selected.

REGIMURI DE IMPORT

Regim 37a Descriere A doua Subdiviziune
4000 Introducere in consum cu punere in libera circulatie mf.care nu fac ob.unei livr.sc. de TVA 1I1;2A1;2B1;2E1;2F1;2G1;2I1;2M1;2N1;2P1; 2R1;2S1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F; A2G;A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P; C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10; C11;C12;C13;C14;C15;C16;C17;C18;C19;C20; C21;C22;C23;C24;C25;C26;C27;C28;C29;C30; C31;C32;C33;C34;C35;C36;C37;C38;C39;C40; C41;E01;E02;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42; F43;V1A;V1B;V2A;V2B;V2C;V2D;V2E;V2F;V2G; V2H;V2I;V2J;V2K;V2L;V2M;V2N;V2O;V2P;V2R; V2S
4041 Punere in consum si punere in libera circulatie marfuri care nu fac ob.sc.TVA ant.mf.plas.PAR ant.ex p.definitiv 1I1;2F1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F; A2G;A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P; C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10; C11;C12;C13;C14;C15;C16;C17;C18;C19;C20; C21;C22;C23;C24;C25;C26;C27;C28;C29;C30; C31;C32;C33;C34;C35;C36;C37;C38;C39;C40; C41;E01;E02;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42; F43;V1A;V1B;V2A;V2B;V2C;V2D;V2E;V2F;V2G; V2H;V2I;V2J;V2K;V2L;V2M;V2N;V2O;V2P;V2R; V2S
4051 Punere in consum punere in libera circulatie a mf.care nu fac ob.scut TVA afl.in PAS 1I1;2E1;2F1;2I1;2L1;2M1;2N1;2P1;2R1;2S1; A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G;A2H; A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;C01;C02; C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12; C13;C14;C15;C16;C17;C18;C19;C20;C21;C22; C23;C24;C25;C26;C27;C28;C29;C30;C31;C32; C33;C34;C35;C36;C37;C38;C39;C40;C41;E01; E02;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43;V1A; V1B;V2A;V2B;V2C;V2D;V2E;V2F;V2G;V2H;V2I; V2J;V2K;V2L;V2M;V2N;V2O;V2P;V2R;V2S
4053 Punere in consum punere in libera circulatie a mf.care nu fac ob.scut.TVA afl.in adm.temp. 1A1;1I1;2E1;2F1;2G1;2I1;2L1;2M1;2N1;2P1; 2R1;2S1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F; A2G;A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P; C01;C02;C03;C04;C06;C11;C12;C13;C14;C15; C16;C17;C18;C19;C20;C21;C22;C23;C24;C25; C26;C27;C28;C29;C30;C31;C32;C33;C34;C35; C36;C37;C38;C39;C40;C41;E01;E02;F01;F02; F03;F21;F22;F41;F42;F43;V1A;V1B;V2A;V2B; V2C;V2D;V2E;V2F;V2G;V2H;V2I;V2J;V2K;V2L; V2M;V2N;V2O;V2P;V2R;V2S;VLC
4054 Punere in consum punere in libera circulatie a mf.care nu fac ob.scut TVA afl.anter in PAS alt stat mb 1I1;2F1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F; A2G;A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P; C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09;C10; C11;C12;C13;C14;C15;C16;C17;C18;C19;C20; C21;C22;C23;C24;C25;C26;C27;C28;C29;C30; C31;C32;C33;C34;C35;C36;C37;C38;C39;C40; C41;E01;E02;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42; F43;V1A;V1B;V2A;V2B;V2C;V2D;V2E;V2F;V2G; V2H;V2I;V2J;V2K;V2L;V2M;V2N;V2O;V2P;V2R; V2S
4071 Punere in consum punere in libera circulatie a mf.care nu fac ob.scut.TVA afl.in antrep.vam. 1I1;1J1;2D1;2E1;2F1;2G1;2I1;2L1;2M1;2N1; 2P1;2R1;2S1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E; A2F;A2G;A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O; A2P;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09; C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16;C17;C18;C19; C20;C21;C22;C23;C24;C25;C26;C27;C28;C29; C30;C31;C32;C33;C34;C35;C36;C37;C38;C39; C40;C41;E01;E02;F01;F02;F03;F21;F22;F41; F42;F43;V1A;V1B;V2A;V2B;V2C;V2D;V2E;V2F; V2G;V2H;V2I;V2J;V2K;V2L;V2M;V2N;V2O;V2P; V2R;V2S
4091 Punere in consum punere in libera circulatie a mf.care nu fac ob.scut.TVA afl.anter.sub tranf.ctrl.v am 1G1;1H1;1I1;2E1;2F1;2I1;2L1;2N1;A1A;A1B; A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G;A2H;A2I;A2J; A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;C01;C02;C03;C04; C05;C06;C07;C08;C09;C10;C11;C12;C13;C14; C15;C16;C17;C18;C19;C20;C21;C22;C23;C24; C25;C26;C27;C28;C29;C30;C31;C32;C33;C34; C35;C36;C37;C38;C39;C40;C41;E01;E02;F01; F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43;V1A;V1B;V2A; V2B;V2C;V2D;V2E;V2F;V2G;V2H;V2I;V2J;V2K; V2L;V2M;V2N;V2O;V2P;V2R;V2S
4092 Punere in consum punere in libera circulatie a mf.care nu fac ob.sc TVA afl.sub ctr.vam in alt stat mb 1G1;1H1;1I1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E; A2F;A2G;A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O; A2P;C01;C02;C03;C04;C05;C06;C07;C08;C09; C10;C11;C12;C13;C14;C15;C16;C17;C18;C19; C20;C21;C22;C23;C24;C25;C26;C27;C28;C29; C30;C31;C32;C33;C34;C35;C36;C37;C38;C39; C40;C41;E01;E02;F01;F02;F03;F21;F22;F41; F42;F43;V1A;V1B;V2A;V2B;V2C;V2D;V2E;V2F; V2G;V2H;V2I;V2J;V2K;V2L;V2M;V2N;V2O;V2P; V2R;V2S
4200 Punere in consum punere in libera circulatie a mf. cu sc.TVA pt.livr.alt stat membru 1I1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G; A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;E01; E02;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43;V0A
4241 Punere in consum punere in libera circulatie a mf.sc.TVA pt.liv.in alt stat mb.ant.PAR 1I1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G; A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;E01; E02;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43;V0A
4251 Punere in consum punere in libera circulatie mf.cu sc.TVA pt.liv.alt stat mb.ant.PAS 1I1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G; A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;E01; E02;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43;V0A
4253 Punere in consum punere in libera circulatie mf.sc.TVA pt.liv.in alt stat mb.ant.reg.admitere temp. 1I1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G; A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;E01; E02;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43;V0A
4254 Punere in concum simultan cu PLC de mf cu scutire TVA pt livrare alt SM ant. in PAS in alt SM(fara P LC pe teritoriul sau) 1I1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G; A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;E01; E02;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43;V0A
4271 Punere in consum punere in libera circulatie mf.cu sc TVA pt.liv.in alt stat mb.ant.antrep.vamal 1I1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G; A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;E01; E02;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43;V0A
4291 Punere in consum punere in libera circulatie mf.sc.TVA liv.alt st.mb. ant. plas.reg transf.ctrl.vama l 1I1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G; A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;E01; E02;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43;V0A
4292 Punere in consum punere in libera circulatie mf.sc.TVA liv.alt stat mb.ant.reg.transf.ctrl.vam. 1I1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G; A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;E01; E02;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43;V0A
4300 Punere in consum punere in libera circulatie mf. per. tranz. ader. noi. st. mb. leg. percep. sume 1I1;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43
4341 Punere in consum punere in libera circulatie a mf.per.tranz.ader.noi st. mb. leg. percep. sume mf. ant. PAR 1I1;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43
4351 Punere in consum punere in libera circulatie a mf. per. tranz. ader. noi st. mb. leg. percep. sume a nt. PAS 1I1;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43
4353 Punere in consum punere in libera circulatie a mf. Per. tranz. ader. noi st. mb. leg. percep. sume a nt. adm. temp. 1I1;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43
4354 Punere in consum punere in libera circulatie a mf. per. tranz. ader. noi. st. mb. leg. percep. sume ant. adm. temp. 1I1;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43
4371 Punere in consum punere in libera circulatie a mf. per.tranz. ader. noi st. mb. leg. percep. sume an t.reg.AV 1I1;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43
4391 Punere in consum punere in libera circulatie mf. per. tranz. ader. noi st. mb. leg.percep.sume mf.pl .reg.TCV 1I1;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43
4392 Punere in consum punere in libera circulatie mf.per.tranz.ader.noi st.mb.leg.per.sume ant.TCValt st. mb 1I1;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43
4500 Punere in libera circulatie pun cons.cu achit.TVA/ACC afer.mf.si plas reg.antrp.fiscal 1I1;2L1;2M1;2P1;2R1;2S1;ALA;F01;F02;F03; F21;F22;F41;F42;F43;V2K;V2L;V2M;VLB
4541 Punere in libera circulatie pun.cons.achit.TVA/ACC afer mf.plas.reg antrp.fiscal mf.PAR 1I1;ALA;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43; V2K;V2L;V2M;VLB
4551 Punere in libera circulatie pun.cons.achit.TVA/Acc afer.mf.plas.reg.antrp.fiscal plas PAS 1I1;ALA;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43; V2K;V2L;V2M;VLB
4553 Punere in libera circulatie pun.cons.achit.TVA/ACC mf.plas.reg.antrp.fiscal ant.reg.adm.temp. 1I1;ALA;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43; V2K;V2L;V2M;VLB
4554 PLC si punere in consum fie cu TVA, fie cu accize si plasarea sub regim de antrepozit fiscal, ant in PAS in alt SM( fara PLC pe teritoriul sau) 1I1;ALA;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43; V2K;V2L;V2M;VLB
4571 Punere in libera circulatie pun.cons.achit.TVA/ACC mf.plas.antrp.fisc.ant.antrp.vamal 1I1;ALA;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43; V2K;V2L;V2M;VLB
4591 Punere in libera circulatie pun.cons.achit.TVA/ACC mf.plas.antrp.fisc.ant.reg.transf.ctrl.vam. 1I1;ALA;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43; V2K;V2L;V2M;VLB
4592 Punere in consum punere in libera circulatie pun.cons.achit.TVA/ACC mf.plas.antrp.fisc.ant.transf.ct rl vam.st.mb 1I1;ALA;F01;F02;F03;F21;F22;F41;F42;F43; V2K;V2L;V2M;VLB
4800 Punere in consum punere in libera circulatie mf.de inlo.in PP inai.exp.marf.de exp.temp. 1I1;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G;A2H;A2I; A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;B03;V1A;V1B
4841 Introducerea in consum simultan cu punerea in libera circulație a unor produse de inlocuire in cadru l regimului vamal de perfecționare pasiva, inainte de exportul marfurilor sub export temporar, plasa te anterior in perfectionare activa cu rambursare (PAR) 1I1;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G;A2H;A2I; A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;B03;V1A;V1B
4851 Introducerea in consum simultan cu punerea in libera circulatie a unor produse de inlocuire in cadru l regimului vamal de perfectionare pasiva, inainte de exportul marfurilor sub export temporar, plasa te anterior in perfectionare activa cu suspendare (PAS). 1I1;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G;A2H;A2I; A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;B03;V1A;V1B
4853 Introducerea in consum simultan cu punerea in libera circulatie a unor produse de inlocuire in cadru l regimului vamal de perfectionare pasiva,inainte de exportul mf.sub export temporar,plasate anterio r in admitere temporara  
4854 Introducerea in consum simultan cu punerea in libera circulatie a unor produse de inlocuire in cadru l regimului vamal de perfectionare pasiva, inainte de exportul marfurilor sub export temporar, plasa te anterior in perfectionare activa cu suspendare in alt SM. 1I1;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G;A2H;A2I; A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;B03;V1A;V1B
4871 Punere in consum punere in libera circulatie prod. inloc. PP inainte exp. temp. mf. exp. temp. plas. ant.AV 1I1;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G;A2H;A2I; A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;B03;V1A;V1B
4891 Punere in consum punere in libera circulatie prod. inloc. PP inainte exp. temp. mf. exp. temp. plas. ant. TCV 1I1;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G;A2H;A2I; A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;B03;V1A;V1B
4892 Punere in consum punere in libera circulatie prod. inloc. PP inainte exp. temp. mf. exp. temp. plas. ant. TCV in alt SM 1I1;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G;A2H;A2I; A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;B03;V1A;V1B
4900 Punere in consum mf. UE si mf. provenite din tari cu care UE are Uniune Vamala 2O1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G; A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;E01; E02;V2T
4901 Punere in consum mf. UE si mf. provenite din tari cu care UE are Uniune Vamala, aflate anterior in r egimul 01 2O1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G; A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;E01; E02;V2T
4910 Punere in consum mf. UE si mf. provenite din tari cu care UE are Uniune Vamala a mf exportate defini tiv 2O1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D;A2E;A2F;A2G; A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N;A2O;A2P;E01; E02;V2T
6110 Reimport punere in consum punere in libera circulatie marfurilor fara scutire de TVA a mf exp.defini tiv 1I1;2P1;2R1;2S1;3C1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C; A2D;A2E;A2F;A2G;A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M; A2N;A2O;A2P;B01;B02;B03;B04;B05;F01;F02; F03;V1A;V1B;V2F;V2G;V2K;V2L;V2R;V2S
6121 Reimport pun.cons.punere in libera circulatie mf.fara sc.TVA ant.exp.temp.PP 1I1;2E1;2F1;2P1;2R1;2S1;A1A;A1B;A2A;A2B; A2C;A2D;A2E;A2F;A2G;A2H;A2I;A2J;A2K;A2L; A2M;A2N;A2O;A2P;B01;B02;B03;B04;B05;F01; F02;F03;V1A;V1B;V2F;V2G;V2K;V2L;V2R;V2S
6123 Reimport pun.cons.punere in libera circulatie marfuri fara scutire TVA anterior export temporar 1I1;2P1;2R1;2S1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C;A2D; A2E;A2F;A2G;A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M;A2N; A2O;A2P;B01;B02;B03;B04;B05;F01;F02;F03; V1A;V1B;V2F;V2G;V2K;V2L;V2R;V2S
6171 Reimport pun.cons.punere in libera circulatie mf.fara sc.TVA.ant.plas.AV 1I1;2F1;2P1;2R1;2S1;A1A;A1B;A2A;A2B;A2C; A2D;A2E;A2F;A2G;A2H;A2I;A2J;A2K;A2L;A2M; A2N;A2O;A2P;B01;B02;B03;B04;B05;F01;F02; F03;V1A;V1B;V2F;V2G;V2K;V2L;V2R;V2S
6310 Reimport punere consum punere in libera circulatie marfuri scutire TVA livrare alt SM export definit iv 1I1;B01;B02;B03;B04;B05;F01;F02;F03;F04; V0A
6321 Reimport punere consum punere in libera circulatie marfuri scutire TVA livrare alt SM export tempor ar PP 1I1;B01;B02;B03;B04;B05;F01;F02;F03;F04; V0A
6323 Reimport punere consum punere in libera circulatie marfuri scutire TVA livrare alt SM ant.exp.temp. 1I1;B01;B02;B03;B04;B05;F01;F02;F03;F04; V0A
6371 Reimport punere consum punere in libera circulatie marfuri scutire TVA livrare alt SM anterior anter ior plasare AV 1I1;B01;B02;B03;B04;B05;F01;F02;F03;F04; V0A
6810 Reimport punere consum punere in libera circulatie plasare antrepozit altul decat AV a mf.exp defini tiv ALA;B01;B02;B03;B04;B05;F01;F02;F03;F04; V2A;V2F;V2G;VLB
6821 Reimport punere consum punere in libera circulatie plasare antrepozit altul decat AV marfuri anterio r exp temporar PP 1I1;ALA;B01;B02;B03;B04;B05;F01;F02;F03; F04;V2A;V2F;V2G;VLB
6823 Reimport punere consum punere in libera circulatie plasare antrepozit altul decat AV a mf. ant. exp. temp. 1I1;ALA;B01;B02;B03;B04;B05;F01;F02;F03; F04;V2A;V2F;V2G;VLB
6871 Reimport punere consum punere in libera circulatie plasare antrepozit altul decat AV a mf. plasate i n AV 1I1;ALA;B01;B02;B03;B04;B05;F01;F02;F03; F04;V2A;V2F;V2G;VLB

55 rows selected.

  
   Responsibilitate si drepturi de autor