TARIC3 - Autoritatea Nationala a Vamilor
  Limba : RO  EN    

 Pagina principala      Contact      Ajutor      Intrebari frecvente     
 
Pagina principala
Navigare Tarif
Cautare text
Cautare zona geografica
Informatii aditionale
Calcul datorie vamala

Arbore nomenclatura import

Data valabilitate referinta: 2024/02/19

Sectiunea  IAnimale vii si produse ale regnului animal
Sectiunea  IIProduse ale regnului vegetal
Sectiunea  IIIGrasimi si uleiuri de origine animalasau vegetala; produse ale disocierii lor; grasimi alimentare prelucrate; ceara de origine animala sau vegetala
Sectiunea  IVProduse ale industriei alimentare; Bauturi, lichide alcoolice si otet; Tutun si inlocuitori de tutun prelucrati
Sectiunea  VProduse minerale
Sectiunea  VIProduse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe
   Capitolul  28

PRODUSE CHIMICE ANORGANICE; COMPUȘI ANORGANICI SAU ORGANICI AI METALELOR PREȚIOASE, AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE, AI METALELOR DE PĂMÂNTURI RARE SAU AI IZOTOPILOR

   Capitolul  29

PRODUSE CHIMICE ORGANICE

   Capitolul  30

PRODUSE FARMACEUTICE

   Capitolul  31

ÎNGRĂȘĂMINTE

   Capitolul  32

EXTRACTE TANANTE SAU COLORANTE; TANINI ȘI DERIVAȚII LOR; PIGMENȚI ȘI ALTE SUBSTANȚE COLORANTE; VOPSELE ȘI LACURI; MASTICURI; CERNELURI

   Capitolul  33

ULEIURI ESENȚIALE ȘI REZINOIDE; PRODUSE PREPARATE DE PARFUMERIE SAU DE TOALETĂ ȘI PREPARATE COSMETICE

  Nota de subsol TN701
   Capitolul  34

SĂPUNURI, AGENȚI DE SUPRAFAȚĂ ORGANICI, PREPARATE PENTRU SPĂLAT, PREPARATE LUBRIFIANTE, CEARĂ ARTIFICIALĂ, CEARĂ PREPARATĂ, PRODUSE PENTRU ÎNTREȚINERE, LUMÂNĂRI ȘI ARTICOLE SIMILARE, PASTE PENTRU MODELARE, "CEARĂ DENTARĂ" ȘI PREPARATE DENTARE PE BAZĂ DE IPSOS

  Nota de subsol TN701
   Capitolul  35

SUBSTANȚE ALBUMINOIDE; PRODUSE PE BAZĂ DE AMIDON SAU DE FECULE MODIFICATE; CLEIURI; ENZIME

  Nota de subsol TN701
   Capitolul  36

PULBERI ȘI EXPLOZIVI; ARTICOLE DE PIROTEHNIE; CHIBRITURI; ALIAJE PIROFORICE; MATERIALE INFLAMABILE

  Nota de subsol TN701
   Capitolul  37

PRODUSE FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE

  Nota de subsol TN701
   Capitolul  38

PRODUSE DIVERSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE

  Nota de subsol TN701
       3801

Grafit artificial; grafit coloidal sau semicoloidal; preparate pe bază de grafit sau de alt cărbune, sub formă de paste, blocuri, plachete sau alte semifabricate

  Nota de subsol TN701
       3802

Cărbune activ; materiale minerale naturale activate; negru de origine animală, inclusiv negru animal rezidual

  Nota de subsol TN701
       3803

Ulei de tal, chiar rafinat

  Nota de subsol TN701
       3804

Leșii reziduale rezultate de la fabricarea pastei de celuloză, chiar concentrate sau din care s-a extras zahărul sau tratate chimic, inclusiv lignosulfonați, dar fără a include uleiul de tal de la poziția 3803

  Nota de subsol TN701
       3805

Esențe de terebentină, de lemn de pin sau de celuloză sulfatată rezultată din industria hârtiei și alte esențe terpenice provenind de la distilare sau de la alte tratamente ale lemnului de conifere; dipenten brut; esență de la obținerea celulozei cu bisulfit și alte paracimene brute; ulei de pin care conține alfaterpinol ca principal constituent

  Nota de subsol TN701
       3806

Colofoniu și acizi rezinici, derivații lor; esență de colofoniu și uleiuri de colofoniu; gume topite

  Nota de subsol TN701
       3807

Gudron de lemn; uleiuri din gudron de lemn; creozot de lemn; metanol brut (spirt de lemn); smoală vegetală; smoală pentru butoaie de bere și preparate similare pe bază de colofoniu, de acizi rezinici sau de smoală vegetală

  Nota de subsol TN701
       3808

Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare și regulatori de creștere pentru plante, dezinfectanți și produse similare, prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul sau ca preparate sau ca articole (de exemplu, panglici, meșe și lumânări cu sulf și hârtie specială contra muștelor)

  Nota de subsol TN701
       3809

Agenți de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substanțelor colorante și alte produse și preparate (de exemplu, produse pentru scrobit și preparate pentru mordansare), de felul celor folosite în industria textilă, industria hârtiei, industria pielăriei sau în alte industrii similare, nedenumite și necuprinse în altă parte

  Nota de subsol TN701
       3810

Preparate pentru decaparea suprafeţei metalelor; flux de sudură sau de lipire și alte preparate auxiliare pentru sudarea sau lipirea metalelor; paste și pulberi din metale și din alte materiale pentru sudură sau lipire; preparate de tipul celor utilizate pentru acoperirea sau umplerea electrozilor sau a baghetelor de sudură

  Nota de subsol TN701
       3811

Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, aditivi peptizanți, amelioratori de viscozitate, aditivi anticorozivi și alți aditivi preparați, pentru uleiurile minerale (inclusiv pentru benzină) sau pentru alte lichide utilizate în aceleași scopuri ca și uleiurile minerale

  Nota de subsol TN701
       3812

Preparate numite "acceleratori de vulcanizare"; plastifianți compuși pentru cauciuc sau materiale plastice nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate antioxidante și alți stabilizatori compuși pentru cauciuc sau materiale plastice

  Nota de subsol TN701
       3813

Preparate și încărcături pentru aparate extinctoare; grenade și bombe extinctoare

  Nota de subsol TN701
       3814

Solvenți și diluanți organici compoziţi, nedenumiți și necuprinși în altă parte; preparate concepute pentru îndepărtarea lacurilor și vopselelor

  Nota de subsol TN701
       - 3814 00 10

- Pe bază de acetat de butil

       - 3814 00 90

- Altele

       - - 3814 00 90 20

- - Amestec conţinând în greutate:

- minimum 69 %, dar maximum 71 % 1-metoxipropan-2-ol (CAS RN 107-98-2),

- minimum 29 %, dar maximum 31 % acetat de 2-metoxi-1-metiletil (CAS RN 108-65-6)

       - - 3814 00 90 40

- - Amestecuri azeotrope conţinând izomeri de eter metilic de nonafluorbutil şi/sau de eter etilic de nonafluorobutil

       - - 3814 00 90 70

- - Alcool etilic obținut din produsele agricole (enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), denaturat sau nedenaturat, cu excepția produselor cu un conținut de apă mai mare de 0,3 % (m/m) măsurat conform standardului EN 15376, precum și alcool etilic obținut din produsele agricole (enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) existent în amestecuri cu benzină cu un conținut de alcool etilic de peste 10 % (v/v)

  Nota de subsol TN094
       - - 3814 00 90 99

- - Altele

       3815

Inițiatori de reacție, acceleratori de reacție și preparate catalitice, nedenumite și necuprinse în altă parte

  Nota de subsol TN701
       3816

Cimenturi refractare, mortare refractare, betoane refractare și compoziții similare, inclusiv dolomita aglomerată, altele decât produsele de la poziția 3801

  Nota de subsol TN701
       3817

Alchilbenzeni în amestec și alchil-naftaline în amestec, altele decât cele de la poziția 2707 sau 2902

  Nota de subsol TN701
       3818

Elemente chimice dopate în vederea utilizării lor în electronică, sub formă de discuri, plachete, sau forme similare; compuși chimici dopați în vederea utilizării lor în electronică

  Nota de subsol TN701
       3819

Lichide pentru frâne hidraulice și alte lichide preparate pentru transmisii hidraulice, care nu conțin sau care conțin sub 70 % din greutate uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase

  Nota de subsol TN701
       3820

Preparate antigel și lichide preparate pentru degivrare

  Nota de subsol TN701
       3821

Medii de cultură preparate pentru dezvoltarea și păstrarea microorganismelor (inclusiv viruși și microorganisme similare) sau celulelor umane, de plante sau de animale

  Nota de subsol TN701
       3822

Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice fel de suport, reactivi de diagnostic sau de laborator preparați, chiar pe un suport, chiar prezentați sub formă de kituri, alții decât cei de la poziția 3006; materiale de referință certificate

  Nota de subsol TN701
       3823

Acizi grași monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grași industriali

  Nota de subsol TN701
       3824

Lianți preparați pentru tipare sau miezuri de turnătorie; produse chimice și preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele constând în amestecuri de produse naturale), nedenumite și necuprinse în altă parte

  Nota de subsol TN702   Nota de subsol TN701
       3825

Produse reziduale ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nedenumite și necuprinse în altă parte; deșeuri orășenești; nămol de epurare; alte deșeuri menționate la nota 6 a capitolului

  Nota de subsol TN701
       3826

Biodiesel și amestecuri de biodiesel, care nu conțin sau care conțin sub 70 % în greutate uleiuri petroliere sau uleiuri obținute din minerale bituminoase

  Nota de subsol TN702   Nota de subsol TN701
       3827

Amestecuri conținând derivați halogenați ai metanului, etanului sau propanului, nedenumite și necuprinse în altă parte

Sectiunea  VIIMateriale plastice si articole din material plastic; cauciuc si articole din cauciuc
Sectiunea  VIIIPiei brute, piei finite, piei cu blana si produse din acestea; articole de curelarie si de selarie; articole de voiaj, bagaje de mana si articole similare; articole din intestine de animale (altele decat cele de la viermii de matase)
Sectiunea  IXLemn, carbune de lemn si articole din lemn; pluta si articole din pluta; articole din impletituri de fibre vegetale sau de nuiele
Sectiunea  XPasta din lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; hartie sau carton reciclabile (deseuri si maculatura); hartie si carton si articole din acestea
Sectiunea  XIMateriale textile si articole din aceste materiale
Sectiunea  XIIIncaltaminte, obiecte de acoperit capul, umbrele de ploaie, umbrele de soare, bastoane, bice, cravase si parti ale acestora; pene si puf prelucrate si articole din acestea; flori artificiale; articole din par uman
Sectiunea  XIIIArticole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica sau din materiale similare; produse ceramica; sticla si articole din sticla
Sectiunea  XIVPerle naturale sau de cultura, pietre pretioase sau semipretioase, metale pretioase, metale placate sau dublate cu metale pretioase si articole din aceste materiale; imitatii de bijuterii; monede
Sectiunea  XVMetale comune si articole din metale comune
Sectiunea  XVIMasini si aparate, echipamente electrice si parti ale acestora; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de inregistrat sau de reprodus imagini si sunet de televiziune si parti si accesorii al acestor aparate
Sectiunea  XVIIMijloace de transport si echipamente auxiliare
Sectiunea  XVIIIInstrumente si aparate optice, fotografice sau cinematografice, de masura, de control sau de precizie; instrumente si aparate medico-chirurgcale; ceasornicarie; instrumente muzicale; parti si accesorii ale acestora
Sectiunea  XIXArme si munitie; parti si accesorii ale acestora
Sectiunea  XXMarfuri si produse diverse
Sectiunea  XXIObiecte de arta, obiecte de colectie si antichitati
  
   Responsibilitate si drepturi de autor